Antoine de Saint-Exupéry

"Dokonalosť je dosiahnutá nie vtedy, keď už niet čo pridávať, ale keď už nie je čo uberať."

Michelangelo Buonarroti

"Dokonalosť spočíva v maličkostiach, ale dokonalosť nie je maličkosť."